Privacy Policy

Polityka prywatności witryny internetowej http://poseidon-fcj.pl

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich witryny internetowej http://poseidon-fcj.pl.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma Poseidon & Frachtcontor Junge Ltd z siedzibą w Szczecinie przy ulicy T. Wendy 10, 70-655.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są jedynie w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy w szczególności wykonania niezbędnych czynności maklera okrętowego i spedytora logistycznego.
  5. Jednocześnie informujemy o prawie do wglądu do Państwa danych zgromadzonych przez naszą firmę, informacji ich pochodzeniu, sposobie oraz celowości ich przetwarzania i przechowywania. Dodatkowo mają Państwo prawo do poprawienia lub usunięcia swoich danych. Dane które są niezbędne do realizacji celów ustawowych lub objętych odrębnymi przepisami nie podlegają obowiązkowi usunięcia.
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  7. Wszelkie dane przekazywane przez użytkowników witryny za pomocą formularzy elektronicznych przesyłane są za pomocą globalnej sieci Internet w sposób nieszyfrowany. W związku z tym, w sprawach gdzie wymagane jest szczególne zachowanie poufności zalecamy kontakt drogą telefoniczną, lub za pomocą poczty tradycyjnej.
  8. W przypadku kontaktu poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy, administrator serwisu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz treść przesłaną w formularzu.
  9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
  10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.